Åse & Viste Arena

Som namnet tydligt visar är det den lokala banken Åse & Viste Härads Sparbank som har gjort detta möjligt, tillsammans med alla underbara ideelt arbetande GIK'are.

Arenan har en publikkapacitet på maximalt 1000 åskådare. Den uppfyller alla dagens krav när det gäller pausytor och publikskydd.

Välkommen till vår lilla arena med den trevliga atmosfären.