Ordförandefrågan ej ännu löst!

Publicerad: 30 juli 2018

Efter det extra årsmötet så löste det sig inte nu heller med att tillsätta en ny ordförande efter Joakim Eriksson.

Joakim Eriksson fungerar numera som kanslist/klubbchef i klubben.

Styrelsen kommer tillsammans med valberedningen att kalla till ytterligare ett extra årsmöte för att försöka lösa ordförandefrågan.

« Tillbaka