Styrelsen

Ordförande: Vakant
Nytt årsmöte kommer att hållas den 30/7

Vice Ordförande: Mattias Lindberg
mattias@bilkompaniet.nu

Ledamot: Morten Johansen
morten@vio.se

Ledamot: Emma Hansson
 

Ledamot: Marita Andersson (fr.o.m. 1/10-18)

Suppleant 1: Kjell Andersson
bollebacken@hotmail.com

Suppleant 2: Carola Henricsson

Adj. Kassör: Roland Carlsson
rolandcarlsson@telia.com

 

Valberedning

Petter Johansson - sammankallande

Malin Fransson

Christer Larsson

Gösta Ekblad