Styrelsen

Ordförande: Kjell Andersson
 

Vice Ordförande: Mattias Lindberg
mattias@lindbergivara.se 

Ledamot: Morten Johansen
morten@vio.se

Ledamot: Emma Hansson
 

Ledamot: Marita Andersson 

Suppleant 1: Kjell Andersson
bollebacken@hotmail.com

Suppleant 2: Carola Henricsson

Adj. Kassör: Roland Carlsson
rolandcarlsson@telia.com

 

Valberedning

Petter Johansson - sammankallande

Malin Fransson

Christer Larsson

Gösta Ekblad