Styrelsen

Ordförande: Joakim Eriksson
jocke_dif123@hotmail.com
0723-326984

Vice Ordförande: Mattias Lindberg
mattias@bilkompaniet.nu

Ledamot: Henrik Andersson
henrik@hemmabostader.se

Ledamot: Emma Lefors
emma.lefors@vara.se

Ledamot: Oscar Andersson
oscar@sollebrunn.com

Suppleant: Kjell Andersson
bollebacken@hotmail.com

Suppleant: Morten Johansen
morten@vio.se

Adj. Kassör: Roland Carlsson
rolandcarlsson@telia.com

 

Valberedning

Catarina Käll
0708-168643

Morten Johansen

Kjell Andersson

Malin Fransson

Christer Larsson