Wertec Logen

Wertec-logen har 11 bekväma stolar och är placerad i arenans norra del. I denna loge kan du följa GIK's offensiv under två perioder.

Du bokar hela logen till en kostnad av 1650 kr (då ingår även entréavgifter).

Vid de tillfällen som logerna inte är abonnerade är det fritt att köpa en stol för 150 kr/match (inkl. entré).

I Wertec-logen kan du även köpa en säsongsplats för 2100 kr/säsong.