Is-med-klubbmärke

Årsmötet avklarat

Vinterns och vårens arbete bär frukt. Ovanligt många tog tillfället i akt att påverka arbetet i klubben.

I en närmast fullsatt klubblokal avklarades jubileumsårets årsmöte. Efter ett genomgång av passerad säsong samt en dragning om styrelsens planer för kommande lämnade Johan Sahlin över order till Claes Eriksson i egenskap av hedersorförande.


Efter avslutat möte kan vi nu presentera den nya styrelsen:


Orförande: Joakim Eriksson (1 år)


Ledamöter: Mattias Lindberg (1 år), Oskar Andersson (1 år), Emma Lefors (2 år), Henrik Andersson (2 år)


Supplenater: Morten Johansen (1 år), Kjell Andersson (2 år)


Adjungerande: Roland Karlsson


Revisorer: Tove Andersson (aukt. revisor), Anders Holgersson


 


Valberedning: Malin Fransson (1 år), Christer Larsson (1 år), Katarina Käll (1 år)


 


Vi önskar nya styrelsen lycka till och passar på att tacka den avgående. Vi tackar speciallt Johan Sahlin som lämnar över klubban efter 2 år som ordförande.


Publicerades 2016-05-30