Styrelsen

Styrelsens ansvarsområden är att:

  • Fördela jobb mellan sektionerna
  • Ta beslut
  • Göra budget och följa upp den
  • Representera klubben i kommun och i olika förbund
  • Ha kontakt med alla sektioner
  • Följa upp och besluta om olika förslag från sektionerna om hur klubben kan utvecklas

Deltagare:

Morten Johansen – Ordf.

Christer Johansson – v.Ordf.

Mattias Lindberg – Ekonomi

Marita Andersson – Sekreterare

Frida Sheppard – Ledamot

Carola Henricsson – Suppleant

Joakim Bender – Suppleant

Roland Carlsson – Adj. Ledamot
Joakim Nilsson – Adj.Ledamot