Styrelsen

Styrelsens ansvarsområden är att:

  • Fördela jobb mellan sektionerna
  • Ta beslut
  • Göra budget och följa upp den
  • Representera klubben i kommun och i olika förbund
  • Ha kontakt med alla sektioner
  • Följa upp och besluta om olika förslag från sektionerna om hur klubben kan utvecklas

Deltagare:

Kjell Andersson – Ordf.
Mattias Lindberg – v.Ordf.
Morten Johansen – Ekonomi
Marita Andersson – Sekreterare
Christer Johansson – Ledamot
Carola Henricsson – Suppleant
Joakim Bender – Suppleant
Roland Carlsson – Adj. Ledamot
Joakim Nilsson – Adj.Ledamot