Resursgruppen

Ansvarsområden är:

Ordning och reda i ishallen

Matlagning A-lag och evenemang

Resurstillskott där det behövs

 

Deltagare:

Ulrika Andersson, Nency Johansson, Titti Ekblad, Gösta Ekblad

Kjell Andersson, Madelene Andersson, Barbro Wulcan, Lisa Hansson

Britt-Marie Jakobsson, Minette Eriksson, Gun Bäcklund