Generell

Kontakter

Kansli-öppettider

MÅN-FRE – 8-16

ÅSE & VISTE ARENA
467 35 GRÄSTORP

TEL:  072 219 86 88
FAX:

kansli@grastorpsik.se

Bankgiro: 501-3669

KANSLI

Mattias Karlsson
072 219 86 88
kansli@grastorpsik.se

GIK-TV

Magnus Werneholm
magnus@wertec.se

KIOSK

Sofie Nilsson

Hanna Johansson

RESTAURANGEN

Resursgruppen

STYRELSEN

Morten Johansen (Ordförande)
070 692 34 56

SPORTSEKTIONEN

Joakim Persson

070-662 58 69

jocke@forsmek.se

Peter Johansson
0706880534
sport@grastorpsik.se

MARKNAD

Joakim Nilsson

072 219 86 88

FASTIGHET OCH ARENA

Melker Franzon & Jörgen Käll

TRÄNARE A-LAG

Andreas Appelgren
070 542 63 54

EKONOMI

Mattias Lindberg
0705616309

Morten Johansén
0706923456

SENIOR/ JUNIOR

Senior/ Joakim Persson

070-662 58 69

jocke@forsmek.se

Peter Johansson
sport@grastorpsik.se

Junior/ Sören Persson

070-658 70 15

sorper@telia.com

UNGDOM

Mattias Karlsson

mattekarlsson85@hotmail.com

HOCKEYSKOLAN

Oscar Andersson
070 974 35 00

CUP

Lagansvar

SPONSORER

Joakim Nilsson

Bosse Andersson
gustavsgarden@telia.com

MEDIA / HEMSIDA

Christer Johansson
076 621 04 74

Cameradawn@telia.com

IS

Melker Franzon

Jörgen Käll