Valberedning

Ansvarsområden är:

  • Under året arbeta med att rekrytera till styrelsen
  • Får man nej till styrelseuppdrag, fråga om det finns intresse för sektionsarbete

Deltagare:

Petter Johansson – sammankallande
Malin Fransson
Christer Larsson
Gösta Ekblad