Organisationsschema

GIK består av olika sektioner och varje sektion består av ett antal ideellt arbetande medlemmar. Via länkarna nedan kan du klicka dig vidare till varje sektion och se dess ansvarsområde. Du kommer även kunna se vem som är sammankallande och vilka övriga medlemmar som ingår i varje sektion.