Klubbchefen

Klubbchef/Kanslist: Joakim Nilsson

Ansvarsområden:  Under uppbyggnad. Kanslijobb i första hand. Närmare arbetsbeskrivning kommer när utvärdering av första säsongen kan göras då vi ser hur det gått.