Arenasektion

Sammankallande för Arenasektion är: Ulrika Andersson

Ansvarsområden är:

  • Isen och isbaneförare
  • Eventuella reparationer, underhåll och förbättringar
  • Att våra kiosker och kök blir ”extra” städade emellanåt
  • Kontakten med kommunen i lokalfrågor
  • Hålla Ishallen trivsam, Julpynta m.m.

Deltagare:

Ulrika Andersson
Melker Fransson
Gösta Ekblad
Marita Andersson – Styrelserepresentant