Ansvarområden är:

  • Utveckla och uppdatera vår hemsida, Facebook, Twitter
  • Kontakt med tryckeriet och tidningarna
  • Filma matcherna och göra tillgängligt från hemsidan
  • Matchreferat inför matcher
  • Intervjuer före/efter matcher
  • Interninformation mellan styrelse & sektioner med hjälp av intranät

Deltagare är:

Camilla Sporring
Magnus Wernerholm
Jonas Öhman
Matilda Tengström
Andreas Särndahl
Petter Johansson
Christer Johansson – Styrelserepresentant