Sportsektionen

Sportsektionen består av fem olika delar, Hockeyskolan, Ungdomslagen, Juniorlagen, Seniorlaget och Tränarrådet  
Sammankallande är:

 • Sportsektionen:  Jocke Persson, jocke@forsmek.se
 • Hockeyskolan: Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com
 • Ungdomssektionen: Morten Johansen, morten@vio.se
 • Juniorsektionen: Mattias Löfman, Info@alingsastrucktjanst.se & Malin Franzon, malin.franzon1976@gmail.com
 • Tränarrådet: P-A Almén

Hockeyskolans ansvarsområden är:

 • Ska vara till för alla, ska vara roligt, inte kosta någonting och arbeta för att få hit barn från våra grannkommuner.
 • Ta hjälp av föregående åldersgrupp.

Deltagare:
Kjell Andersson – Styrelserepresentant

Ungdomslagens ansvarsområden är:

 • Sektionen består av en representant från varje lag
 • lägger fram en gemensam budget för Ungdomslagen
 • Månadsträffar med information om vad som är på gång i klubben
 • Ansvarar för att verksamheten fungerar enligt klubbens mål och riktlinjer
 • Se till att årshjulet alltid är aktuellt, så man kan ha framförhållning i verksamheten.

Deltagare:

Morten Johansén – Styrelserepresentant

Juniorlagens ansvarsområden är:

 • Lägga fram budget för juniorverksamheten
 • Sätta till tränare och ledare runt våra juniorlag
 • Ansvara för uppföljning av ekonomin och den sportsliga verksamheten i våra juniorlag, utifrån vad man enas om i klubben
 • Målet, att få fram så många spelare som möjligt till vårt seniorlag
 • Det ska finnas ett nära samarbete mellan senior och junior

Deltagare:

Mattias Löfman
Malin Franzon
Morten Johansén – Styrelserepresentant

Seniorlagets ansvarsområden är:

 • Ta fram en budget för seniorverksamheten
 • Ansvara för uppföljning av verksamheten både vad gäller ekonomi och den sportsliga verksamheten i enlighet med klubbens mål
 • Sätta till tränare och övriga ledare runt seniortruppen
 • Det ska finnas ett nära samarbete mellan junior och senior

Deltagare:

Jocke Persson
Mattis Lindberg – Styrelserepresentant
Joakim Bender – Styrelserepresentant

Tränarrådets ansvarsområden är:

 • Diskutera sportsliga saker
 • Gemensamma träningar
 • uppflyttning för att fylla lag vid matcher.
 • Ansvarar för atmosfären i omklädningsrum och bås
 • Nolltolerans mot kränkande beteende

Deltagare:

P-A Almén
Morten Johansén – Styrelserepresentant