Slider

Styrelsen

Tf. Ordförande:
Kjell Andersson
bollebacken@hotmail.com

Vice Ordförande:
Mattias Lindberg
mattias@lindbergivara.se

Ekonomiansvarig:
Morten Johansen
morten@vio.se

 

Sekreterare:
Marita Andersson
marita.51@icloud.com

Ledamot:
Christer Johansson

Suppleant:
Carola Henricsson

Suppleant:
Joakim Bender

 

Adj. ledamot:
Roland Carlsson
rolandcarlsson@telia.com

Adj. ledamot:
Joakim Nilsson

Valberedning

Petter Johansson – sammankallande

Malin Fransson

Christer Larsson

Gösta Ekblad