Is-med-klubbmärke

MATCHSEKTION SKA LOCKA FLER

Under Strategidagarna presenteras det idéer om att lägga mer fokus på A-lagets hemmamatcher, det ska ske genom att skapa en Matchsektion.

 Matchsektionen ska organisera de resurser som krävs för att skapa ett bra arrangemang. Huvudsyftet med denna satsning är att skapa högre kvalité på matcharrangemanget, något som ska locka fler åskådare till våra matcher. En större publik ökar föreningens marknadsvärde, chanserna att vinna matchen, men också den ekonomiska vinsten.


Under grundserien hade vi ett snitt på 335 åskådare. Nu har vi satt ett mål på att nå ett snitt på 500 åskådare per match. Det är ett högt mål, men det ska definitivt vara möjligt att locka 500 personer till Division 1 hockey i Grästorp. Under derbymatcherna mot Mariestad och Skövde lockade vi endast 558 respektive 531, något vi bör förbättra rejält. När vi däremot valde att lägga extra krut på Enkronan-matchen så fyllde vi hallen med 1000 personer. Så visst finns det tecken som visar stora möjligheter att locka många till hallen.


Självklart har de sportsliga resultaten en stor påverkan på mängden publik, men även det kommer bli bättre nästa säsong. Det ena ger det andra.


Är du personen som vill lyfta våra matcharrangemang till en ny nivå? Du är varmt välkommen att bidra.


Men först, välkommen till Strategidagen den 25 april, då presenteras framtidens strategier.


Publicerades 2016-04-19