Is-med-klubbmärke

Ny styrelse

Efter årsmötet 3/4 2019, så ser styrelsen ut enligt följande:

Ordförande:Kjell Andersson

Vice ordförande: Mattias Lindberg

Sekreterare: Marita AnderssonEkonomiansvarig: Morten Johansen

Ledamot: Christer JohanssonSuppleant: Carola Henricsson

Suppleant: Joakim BenderAdj. ledamot: Roland Carlsson

Adj. ledamot: Joakim Nilsson


Publicerades 2019-06-05