Is-med-klubbmärke

Open Day 2016

Konceptet är så vitt vi vet obeprövat i GIK. A-laget kör "allmänhetens åkning" mitt under barmarks-säsongen.

Blod, svett och tårar? Kanske inte, Men kämparglöden fattades inte när A-laget bjöd in allmänheten till en helt vanlig träning.


Ett hårt men roligt pass med genomgående glada miner från alla inblandade. Passet avslutades med gemensam fika uppe i restaurangen. Där gavs även en inblick i matchsektionenens pågående arbete för att höja underhållningsvärdet runt A-lagets matcher kommande säsong.


Open Day kan summeras som ett mycket lyckat arrangemang som högst troligt kommer upprepas med förhoppningsvis ännu högre deltagande.


 


Publicerades 2016-06-15