Is-med-klubbmärke

Ordförandefrågan ej ännu löst!

Efter det extra årsmötet så löste det sig inte nu heller med att tillsätta en ny ordförande efter Joakim Eriksson.

Joakim Eriksson fungerar numera som kanslist/klubbchef i klubben.


Styrelsen kommer tillsammans med valberedningen att kalla till ytterligare ett extra årsmöte för att försöka lösa ordförandefrågan.


Publicerades 2018-07-30