Is-med-klubbmärke

Satsning på våra ledare

Endast 15% av GIK’s ledare hade den gångna säsongen nödvändig ledarlegitimation. Om föreningen ska vända trenden gällande andelen barn som slutar eller att vi ska nå en högre sportslig framgång, så behöver vi vända utbildningstrenden.

I budgetförslaget inför kommande säsong avsätts därför 80 000 kr för ledarutbildning. Denna satsning gör att ledare från Hockeyskolan till A-laget ges möjlighet att klättra i utbildningsstegen för att tillgodose de krav som ställs inom dagens ishockey.


Utbildningsmålet är ett av flera viktigt mål i föreningens nya Målmatris 2019. Målet är att vi ska gå från 15% legitimerade ledare, till 50%, redan denna säsong. Säsongen 2018-2019 ska 90% vara legitimerade.


Förhoppningen är att våra ledare ska inspireras av denna satsning. Kanske kan det göra att vi i framtiden kan få flera junior- och seniortränare fostrade i vår egen verksamhet?


Publicerades 2016-04-24