Is-med-klubbmärke

Patrik Nordqvist./ ”Kassör” Carlsson