Isschema

Spelarregistrering

AVGIFTER I GRÄSTORPS IK

Under säsongen 2015-2016 lät vi  ungdomsspelarnas föräldrar medverka i en undersökning för att forma verksamheten efter dagens förutsättningar. Vår förhoppning är att denna lyhördhet ska hjälpa oss att få fler barn till verksamheten, samtidigt som verksamheten ska erbjuda en hög utbildningsnivå.

Ideellt arbete
Grästorps IK bygger sin verksamhet på ideellt arbete. Föreningen har endast ett fåtal anställda och alla intäkter kommer från ideella krafter. Utvärderingen bland föräldrar belyser vikten av rättvist ideellt arbete för att svetsa samman föreningen, samt för att hålla ner kostnaderna. Vi har därmed fått en bekräftelse på att vi även i framtiden ska hålla ner avgifter genom att låta föräldrar vara tränare, köra ismaskin, slipa skridskor, stå i kiosken m.m. Ska man generalisera så har föräldrar inga problem i att engagera sig i föreningen så länge det sker i närheten av sina barn, det ska gärna vara kopplat till sportsliga aktiviteter. Detta kommer inte förändras i framtiden.

Försäljning
Det ökade trycket av intäktsbringande försäljning inom olika föreningar är en svårighet för föräldrar i dagens samhälle. Även i Grästorps IK. Extra svårt är det för de föräldrar som har flera barn i verksamheten. Senaste säsongerna säljer vi toalettpapper, bingolotter och ljus. Nu har vi valt att föra in ett koncept där man betalar en något högre avgift, men du kan reducera avgiften genom försäljning, vilket leder till ungefär samma nivå som tidigare. Man kan välja att reducera sin avgift genom att sälja toalettpapper, bingolotter eller ljus. De föräldrar som inte hämtat ut eller sålt de varor som registrerats i början av säsongen kommer faktureras motsvarande summa, samt ytterligare en administrationsavgift på 500kr.

Syskonbidrag
Vi har valt att reducera avgifterna med 1000 kr för andra barnet, för de familjer som har flera barn i verksamheten. Har familjen fler än två barn i verksamheten för även övriga barn en reduktion om 1000 kr.

Familjer med två barn i GIK får alltså en subvention med 1000kr, familjer med tre barn får en subvention med 2000kr, osv. Denna åtgärd ska hjälpa familjer med flera barn att vara verksamma i föreningen.

Registreringen ska göras senast den 15 September. Barn som väljer att börja spela efter detta datum pratar med sin lagledare.

Ladda ner PDF med mer information om Avgifter och försäljning