Is-med-klubbmärke

Från Västergötlands ishockeyförbund:

Hej alla!

 

Vi får massor med frågor via e-post, sms och på olika forum och har en del svar

men blir också svaret skyldiga ibland då det inte är vi som förbund som är ansvariga

för det direktiv som myndigheten gett oss.

 

Det är myndigheten och ingen annan som står för de förutsättningar som nu gäller

och vi från Västergötlands Ishockeyförbund tar vårt ansvar och tillsammans med alla

övriga idrotter förmedlar vi det till våra medlemmar, er föreningar.

Samma förutsättningar gäller för alla idrotter i Västra Götaland.

 

För ishockeyns del i Västra Götaland just nu så finns det undantag för SHL, SDHL, HA, HE och

J20 Nationell. Dessa undantag sorterar dels under att de är nationella serier och under

begreppet yrkesverksamhet och är en överenskommelse mellan myndigheten och

Svenska Ishockeyförbundet.

 

Det gäller för oss alla att rätta oss efter de råd och riktlinjer myndigheterna ger oss.

För Västra Götaland är det de skärpta allmänna råden som kommunicerades 2020-10-29.

 

Med hänvisning till de ny skärpta Allmänna råden för Västra Götaland vill vi informera enligt följande:

 

Juniorer

All träning för juniorer är inställd

Alla junior-matcher i Division 2 är uppskjutna.

Alla regionala junior-matcher där lag inom Västergötlands Ishockeyförbund deltar är uppskjutna

 

Ungdom födda 2005 och yngre

Alla matcher i serier och poolspel uppskjutna

Alla cuper är uppskjutna

Träning får fortsätta enligt de förutsättningar som finns i era föreningar

 

Regionala serier Division 2 och Division 3

Alla matcher för föreningar tillhörande Västergötlands Ishockeyförbund är inställda och gäller samtliga hemma och borta matcher.

 

Seniorer/Veteraner

All träning ställs in

Alla veteranmatcher uppskjutna

 

Nedan finner ni länk till folkhälsomyndigheten samt information om vad som gäller för idrotten i synnerhet.

Denna text återfinns också på vår hemsida.

 

Den 29 oktober infördes skärpta allmänna råd från FHM för Västra Götaland baserat på ökad smittspridning och den påverkan detta har på sjukvården.

Dessa påverkar oss alla och såklart även idrotten.

De allmänna råden för Västra Götaland kan ni läsa om på nedan länk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

 

För idrotten i synnerhet betyder det att:

 

  • Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör INTE genomföras

ꟷ Gäller träning, matcher och tävling

ꟷ Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt

 

  • Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare

ꟷ Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg

ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks,

ꟷ idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande

ꟷ idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

 

  • RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra

kloka val av för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser

  • Möten får genomföras men då digitalt

 

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

 

Från RF-SISU Västra Götaland:

Vad innebär detta för idrotten i
region Västra Götaland mellan 29/10
till 19/11 (eller längre)
• Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 ska inte genomföras
ꟷ Gäller träning, matcher och tävling
ꟷ Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt
• Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare
ꟷ Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg
ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten ska överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks,
ꟷ idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, och
ꟷ idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.
• RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra
kloka val av för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser
• Möten får genomföras men då digitalt
• Frågor hänvisas i första hand till respektive specialidrott
Riktlinjer vid bekräftad smitta i
förening:
• Informera laget och övriga personer som ifrågavarande person varit i kontakt med
• Övriga i laget ska, även om personen inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad
och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar,
vanligast 5 dagar).
• Vid symtom ska personen isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om
symtomen inte går över på ett dygn.
• Medan personen väntar på provsvaret ska den bete sig som om man har covid-19.
• Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som ifrågavarande
person använt och vistats i.
• Följ de regionala förhållningsregler och håll dig informerad via 1177.se
Allmänna råd till idrottsföreningar
14 juni 2020 till och med 30 juni 2021 – föreskrifter om allmänna råd
Alla verksamheter i Sverige, bland annat
ꟷ skapa utrymme för att undvika trängsel
ꟷ håll digitala möten
Personligt ansvar
ꟷ hålla avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och andra träningslokaler och undvik att byta om i allmänna
omklädningsrum
Föreningar
ꟷ skjut upp årsmöten eller genomför det digitalt
Idrottsföreningar
För att undvika spridning av covid-19 ska idrottsföreningar
1. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, och
2. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvik trängsel.
Allmänna råd vid lokala utbrott av
covid-19
Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen,
besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en
begränsad tid.
Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör
1. undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel,
2. avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen,
3. avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre,
4. avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus
och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
5. avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar,
6. avstå från att besöka serveringsställen som barer, restauranger och caféer, och
7. om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
Med undantag från vad som sägs i punkten 5 kan idrottsträningar genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller
senare.
Fortsättning – allmänna råd vid
lokala utbrott av covid-19
Verksamheter vid lokala utbrott av covid-19
Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna
följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid19. Detta kan exempelvis innebära att
1. verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt,
2. öppettiderna anpassas, och
3. verksamheten erbjuder digitala alternativ.
Arbetsplatser vid lokala utbrott av covid-19
Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala
utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att
1. uppmana personalen att arbeta hemifrån,
2. erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och
3. tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.


Publicerades 2020-10-29