Is-med-klubbmärke

Årsmöte

Klubbens årsmöte genomfördes i en positiv anda och förutom ärenden enligt dagordningen diskuterades klubbens framtid; ekonomi och sportsliga mål.

Följande val förrättades:

Föreningens ordförande för en tid av ett år: Johan Sahlin

Övriga ledamöter i styrelsen: Kinna Dellstrand omval på 2 år, Oskar Andersson nyval på 2 år.

Styrelsesuppleanter för en tid av två år: Nyval på två Clas Tengström, turordning 1. Omval på två år Morgan Karlsson, turordning 2.

Revisorer för en tid av ett år: Tove Andersson, Levenskogs;  Anders Holgersson.

Revisorssuppleant: Nyval av Carola Russberg.


Publicerades 2015-06-18