Is-med-klubbmärke

Frivillig arbetskraft till sommaren!

Grästorps IK behöver och söker frivilliga som vill hjälpa till med lite fix och allmänuppfräschning av ishallen.

Vi kommer fräscha upp avbytarbåsen, isolera speakerbåset, måla spelargången och spola is.

Vi vore väldigt tacksamma om ni skulle kunna hjälpa till några timmar i sommar.

Ni anmäler ert intresse till kansliet som sedermera kommer kalla till ett möte för ytterligare information.

Joakim Nilsson

joakim@grastorpsik.se

072 332 69 84


Publicerades 2021-04-30