Is-med-klubbmärke

Grästorps IK´s valberedning

Valberedningen önskar få in förslag till styrelseuppdrag samt även andra områden som rör klubben.

Personer som föreslås önskar vi vara tillfrågade innan förslag meddelas.

Förslagen meddelar ni Malin Franzon.

Mejl: malin.franzon1976@gmail.com

Tele: 073 316 11 86

Välkomna!


Publicerades 2023-04-19