Is-med-klubbmärke

HOCKEYGYMNASIUM PÅ LAGMANSGYMNASIET

Grästorps IK tillsammans med Lagmansgymnasiet är nu klassificerade (LIP) lokal ishockeyprofil av svenska ishockeyförbundet!

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och skall uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.

TILLSTYRKANSBEVIS

som av Svenska Ishockeyförbundet rekommenderad lokal ishockeyprofil (LIP).

Lagmansgymnasiet i Vara kommun i samverkan med ishockeyföreningen Grästorps IK har av Svenska Ishockeyförbundet klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.

Tillstyrkan gäller för 4 antagningsomgångar och 6 utbildningsår fr.o.m. höstterminen 2020.

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde.

Tillstyrkan innebär att verksamheten skall följa av Svenska Ishockeyförbundet fastställda rekommendationer för LIP.

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Utvecklingsavdelningen


Publicerades 2020-03-05