Is-med-klubbmärke

rapport från föreningsstämma

Under torsdagkvällen genomfördes den extra föreningsstämman i GIK.

Stämman inleddes av ordförande Johan Sahlin som gjorde ett genomdrag av det som föranlett kvällens sammankomst. Han lämnade över ordet till Clas Eriksson som ledde föreningens medlemmar genom dagordningen.


Valberedningen genom Morten Johansen lämnade förlag till en ny sammansättning av styrelse. Förslaget som antogs består av en del redan sittande ledamöter samt några nya ansikten. Styrelsen som antogs ska sitta fram till nästa årsmöte. Antogs gjorde även de riktlinjer som tidigare presenterats på årsmötet.


Morten presenterade även en hel del nya ansikten i valberedningen som nu består av 5 personer.


Stämman var mycket välbesökt och genomfördes i högst positiv anda. Vi tror att de som deltog ser ljust på föreningens framtid, och att hela föreningen är redo att med enad front anta framtida utmaningar.


 


Styrelse:


Johan Sahlin


Johan Dahlin


Henrik Andersson


Mats Andersson


Oskar Andersson


Clas Tengström (supp.)


Morgan Karlsson (supp.)


 


Valberedning:


Katharina Käll


Morten Johansen


Kjell Andersson


Malin Fransson


Christer Larsson


Publicerades 2015-12-17