Is-med-klubbmärke

Strategimöte

I söndags ägde föreningens Strategidag rum, i Grästorps Kulturhus. Ca 35 personer från olika delar av organisationer var delaktiga i arbetet att vägleda GIK in i framtiden.

Det finns en tydlig samsyn kring föreningens utmaningar, men också kring alla möjligheter. Medlemskampanjen och det intensiva arbetet kring sektionsrekrytering fortsätter, förhoppningsvis kommer vi i slutet av april att se en av de starkaste GIK-organisationerna någonsin, vilket kommer att presenteras på Strategidag 2, den 25 april. Vi vill gärna att ni medverkar, välkomna att anmäla er till kansliet, 0514-51072 eller kansli@grastorpsik.se


Publicerades 2016-03-08