Is-med-klubbmärke

VIKTIG INFORMATION. EXTRA FÖRNINGSSTÄMMA

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET


Styrelsen har kallat till extra föreningsstämma.


Varför då?


Jo, på grund av den senaste tidens diskussioner huruvida GIK är på rätt väg anser vi att det är dags för ett gammalt hederligt omtag.


Visst har det ordinarie årsmötet antagit en verksamhetsinriktning samt budget för 2015/16 och man kan med all rätt hänvisa till det beslutet.


Men när uppslutningen bakom kritiken som lagts fram är bredare än den på ett årsmöte kan man inte låta det gå obemärkt förbi, viljan att förbättra och förändra är något man ska ta tillvara.


Det tänker vi göra.


Ni som vill vara med att styra föreningen in på en kurs som förhoppningsvis ligger närmare det föreningen vill hoppas vi kommer till Klubblokalen den 17/12 kl. 19.00 så vi kan ge styrelsen och sektionsansvariga ett nytt, tydligt och väl förankrat mandat.


Är du själv intresserad av styrelse-, sektions- eller valberedningsarbete kan du kontakta den nuvarande styrelsen eller valberedningen.


 


Med vänlig hälsning,


Johan Sahlin, Ordförande Grästorps IK


Publicerades 2015-12-02