Is-med-klubbmärke

Viktig information om Coronavirus – Covid-19

Beslut gällande cuper/turneringar/seriespel:

Tävlingskommittén i Region Syds tidigare beslut att 
ställa in cuper tävlingsåret ut,
2020-05-15. Eventuell ytterligare förlängning 
kan, i nuläget, inte uteslutas.

Region Syd kommer att följa de rekommendationer/
instruktioner som våra myndigheter ger oss.
Det innebär att fortsatt är Tävling, alla former av 
matchspel, ej är tillåtna.

Däremot är det på myndigheternas och vår inrådan fortsatt
 tillåtet att bedriva lokala aktiviteter med spelare 
registrerade i den egna föreningen i det som kallas 
"trygga miljöer". Beslutet gäller också för hockeyskolor 
och andra typer av lägerverksamhet.

Det är även sedan tidigare överenskommet att all 
serieverksamhet inom Distrikten i Region Syd är 
avslutat för säsongen 2019/2020.
Godkännande har gjorts av samtliga distriktsordförande 
inom Region Syd.


Publicerades 2020-04-14