Is-med-klubbmärke

Papper & Ljus

Nu närmar sig första utlämningstillfället för papper och ljus för alla som beställt.

Torsdag 3/10 kl. 17-20

Ljus faktureras från kansliet (förfaller 31/12), men papper ska betalas vid utlämning. Swishbetalning i första hand då kortbetalning är en större kostnad för föreningen.

Publicerad: 2019-09-26 10:37