Is-med-klubbmärke

Skärpta Allmänna Råd

2020-10-29

Den 29 oktober infördes skärpta allmänna råd från FHM för Västra Götaland baserat på ökad smittspridning och den påverkan detta har på sjukvården.
Dessa påverkar oss alla och såklart även idrotten.

Västra Götalandsregionen
För den som vistas i Västra Götalands län finns beslut om lokala allmänna råd:

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra. Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

• Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

För idrotten i synnerhet betyder det att:

• Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör INTE genomföras
– Gäller träning, matcher och tävling
– Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt .

• Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare
– Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg
– idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks,
– idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande
– idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

• RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser

• Möten får genomföras men då digitalt

Mer information delges löpande.

_________________________________________________________________________
Västergötlands Ishockeyförbund, Box 418, 541 28 SKÖVDE
Telefon: 070-643 10 39, E-post: info@vghockey.se
www.swehockey.se/Distrikt/VastergotlandsIshockeyforbund/

Publicerad: 2020-11-01 12:08